CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF   NEWYDDION

TANT
101 o alawon telyn traddodiadol
Golygwyd gan Siân James a Sioned Webb

Casgliad hanfodol o'r hen alawon Cymreig, yn cynnwys y rhai adnabyddus i gyd, ond hefyd lawer o rai llai adnabyddus. Wedi eu trefnu ar gyfer telynau di-bedal, sy'n golygu y gellir eu chwarae ar y telynau pedal yn ogystal.
Y cyfan yn hwylus mewn un gyfrol!

Pris: £12.95


CERDDORIAETH Y TAIR OES FAWR
gan Sioned Webb
Cyflwyniad i gerddoriaeth Oes y Baróc, yr Oes Glasurol a'r Oes Ramantaidd. 30 o benodau yn manylu ar weithiau penodol. Dwy CD i gydfynd. Hefyd, yn arbennig ar gyfer myfyrwyr AS, set o Daflenni Gwrando gyda chwestiynau arholiad nodweddiadol.

PRIS: (llyfr gyda dwy CD) £25

PERLAU YN Y GLAW
Mared Emlyn
Cyfres o ddawnsfeydd ar gyfer y delyn. Gwaith buddugol y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Abertawe 2011

 

Pwyll ap Sion
Y Gwenith Gwyn
6028
Gareth Glyn
Cadwyn
3089
Rhys Jones
Razzamatazz
9027
Gareth Glyn
Seren Newydd
8812
Dilwyn Roberts/ Dyfan Roberts
Caneuon Migmas
9028
John Hywel
Rhyfeddod
Bethlehem
8811
Pwyll ap Sion
Four
6029
Sioned Webb
Cerddoriaeth yr Ugeinfed
Ganrif
8810
Rhys Jones
Digon i Mi
5053
Dilys Elwyn-Edwards
Caneuon y Tri Aderyn
80037
Pwyll ap Sion
Diwedd
4076
Gareth Glyn Pedair Cân Wlatgarol.
Cymru
3115
Gareth Glyn
Pedair Cân Wlatgarol. Gwinllan a Roddwyd
3118
Gareth Glyn
Pedair Cân Wlatgarol.
Y Gymraeg
3116
Gareth Glyn
Pedair Cân Wlatgarol.
Fy Ngwlad
3117
Arfon Gwilym/ Menai
Williams (gol.)
Caneuon
Traddodiadol y Cymry
8403
Arfon Gwilym/
Sioned
Webb (gol.)

Hen Garolau Cymru
9026
John Hywel
Hwiangerddi a
Breuddwydion i Elin Grace
6027
Pwyll ap Sion
Emyn
6029
       
Gareth Glyn: Darnau ar gyfer corau TTBB ac SATB
SATB: Ffair Machynlleth (3120), Fflyff (3122), Traed (3121), Penblwydd Chwech (3123), Brodyr i’w Gilydd (3119), Cariad Pur Ffyddlon (3125), Mab a’n Rhodded (3126);
TTBB: Salm 150 (4077), Y Delyn (4078), Gwyr Aeth Gatraeth (4085), Dawns y Siôl (4084).
 
John Hywel (gol.) Caneuon Enwog Cymru I
9020
Sioned
Webb (gol.)
Caneuon Enwog Cymru II
9024
Arfon Gwilym
(cyfieithiad)
Llwyfan y Sioe
8808
D. E. Parry
Williams
(gol.) Cân y Werin
9025
 
 

Ionawr 2015


ER COF ANNWYL AM 
RHYS JONES
1927-2015

Cerddor a gwr y bu'n bleser cael cydweithio ag ef ar hyd y blynyddoedd.

Hydref 2013
Cyhoeddi Gwaith Tlws y Cerddor: ‘Cariad’ gan
Ieuan Wyn

Ieuan Wyn
mwy....

Hydref 2013
Cyhoeddi trefniant TTBB o’r hen gân boblogaidd ‘Unwaith Eto’n Nghymru Annwyl’
mwy...

Gorffennaf 2013
Darnau Gosod yr Urdd 2014
Mae darnau gosod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd 2014, yn awr ar gael
mwy...

Ebrill 2013
Cyhoeddi Tant – 101 o alawon telyn traddodiadol, gol. Siân James a Sioned Webb
mwy...

Ionawr 2013
Cyhoeddi Cerddoriaeth y Tair Oes Fawr gan Sioned Webb
mwy...

Ionawr 2010
Croeso i Gwmni Gwynn i Mared Emlyn o Brifysgol Cymru, Bangor...
mwy...

Rhagfyr 2009
Cyhoeddi Caneuon Migmas, cyfrol o ganeuon difyr a hwyliog i blant...
mwy...

Gorffennaf 2009
Cyhoeddi 15 o ddarnau newydd i gorau SATB a TTBB gan Gareth Glyn...
mwy...

Ebrill 2008
Gwenith Gwyn - darn i'r ffidil gan Pwyll ap Sion yn cael ei ddewis yng nghystadleuaeth Gwyl Menuhin, Gwyl Ryngwladol y Ffidil...
mwy...

 
CERDDORIAETH DAFLEN...
y diweddaraf
Mari PRITCHARD
Gwely Lliwiau'r Hydref
Côr SA; comisiynwyd gan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2014.
Rhif catalog 2523
Dod ar fy Mhen
Gosodiad newydd o emyn adnabyddus Eifion Wyn, ar gyfer SSA. Cyfansoddwyd yn wreiddiol ar gyfer Côr Ieuenctid Môn.
Rhif Catalog 2518

Eirian OWEN
Breuddwydion
Cân i lais bariton a phiano. Geiriau I. D. Hooson
Rhif Catalog 5055

D. Lynn THOMAS
Glyn Rhosyn
Gosodiad o eiriau Elfed, â Draw, draw ymhell mae gwyrddlas fryn â i leisiau TTBB neu SATB
Rhif Catalog: 4074 (TTBB); 3124 (SATB)

Sioned WEBB
Y Penblwydd
SA, piano. Geiriau Dewi Prysor. Comisiynwyd gan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2014.
Rhif Catalog 2520
Croesi'r Paith
SA, piano. Geiriau Myrddin ap Dafydd. Comisiynwyd gan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2014.
Rhif Catalog 4087
Coch Bach y Bala
SA, piano. Geiriau Mair Tomos Ifans. Comisiynwyd gan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2014.
Rhif Catalog 2524
Y Gelynnen
Trefniant SSA digyfeiliant o'r gân werin adnabyddus o Fôn.
Rhif Catalog 2525
Law yn Llaw
SA, piano. Trefniant o gân Fiona Bennett. Comisiynwyd gan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2014.
Rhif Catalog 2521.
Twmi
Unawd i blant/pobl ifanc, er cof am Iwan Llwyd. Geiriau: Nantlais
Rhif Catalog 5054

W.H.REED
The Gentle Dove/Y Deryn Pur
Trefniant i ffidil a phiano; darn nas cyhoeddwyd o'r blaen
Rhif Catalog 6035

Dulais RHYS
Clychau Cantre�r Gwaelod
Gosodiad o eiriau J. J. Williams, ar gyfer SSA
Rhif Catalog 2522

Cesar FRANK
Panis Angelicus
Fersiwn SA newydd
Rhif Catalog 2519

Pwyll AP SION
Valse / Wals / Waltz
Darn i'r piano
Rhif Catalog 6031

Gareth GLYN
Cân y Bugeiliaid: fersiwn deulais, allan o Seren Newydd.
Rhif catalog 8812

Bookmark and Share