clawr
Cliciwch ar y
catalog yma >
clawr
  NEWYDDION

Mehefin 2018

Brian Hughes
Cyfarchion Brian Hughes
Dymunwn benblwydd hapus iawn yn 80 oed i un o brif gyfansoddwyr Cymru y mis hwn, Brian Hughes, a boed iddo flynyddoedd eto o gyfansoddi blaengar.
Mwy o fanylion am Brian Hughes…

GWEITHIAU NEWYDD GAN BRIAN HUGHES

Dafydd y Garreg Wen - dau drefniant newydd, un ar gyfer llais isel a’r llall ar gyfer lleisiau TB.

Hefyd trefniannau o’r ddwy gân werin, Cariad Cyntaf (SATB) ac A Ei Di’r Deryn Du? (TTBB); a’r emyn-dôn Capel Tygwydd (TTBB)

Ebrill 2017


Cyhoeddi ‘Canu Haf’ - casgliad o garolau haf traddodiadol, wedi eu golygu gan Arfon Gwilym a Sioned Webb
mwy ...

Tachwedd 2016
CYHOEDDIADAU NEWYDD:
1. Mabinogi Héctor Macdonald
2. Caneuon Tir a Môr Catrin Angharad Jones
3. Tri cyfansoddiad newydd gan Brian Hughes
4. Ceiliog Ffesant Mared Emlyn
5. Tri cyfansoddiad newydd gan Gareth Hughes Jones
6. Dwy unawd gan Brahms
mwy ...

Mehefin 2015


DAU DDARN I GORAU MEIBION GAN GARETH HUGHES JONES
1. Far Rockaway - geiriau lwan Llwyd
2. Cerdd yr Hen Chwarelwr - geiriau W.J.Gruffydd
mwy ...

Mehefin 2015
Cyhoeddi dau waith sylweddol: Requiem Brahms ac Emyn o Fawl Mendelssohn
mwy ...


Mai 2015


ER COF AM MERVYN BURTCH
(1929-2015)
Gyda thristwch y cofnodir marwolaeth y cerddor Mervyn Burtch, y cyfansoddwr a'r athro cerdd o Gwm Rhymni.
mwy ...

Ionawr 2015


ER COF ANNWYL AM 
RHYS JONES
1927-2015

Cerddor a gwr y bu'n bleser cael cydweithio ag ef ar hyd y blynyddoedd.

Hydref 2013
Cyhoeddi Gwaith Tlws y Cerddor: ‘Cariad’ gan
Ieuan Wyn

Ieuan Wyn
mwy....

Hydref 2013
Cyhoeddi trefniant TTBB o’r hen gân boblogaidd ‘Unwaith Eto’n Nghymru Annwyl’
mwy...

Gorffennaf 2013
Darnau Gosod yr Urdd 2014
Mae darnau gosod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd 2014, yn awr ar gael
mwy...

Ebrill 2013
Cyhoeddi Tant – 101 o alawon telyn traddodiadol, gol. Siân James a Sioned Webb
mwy...

Ionawr 2013
Cyhoeddi Cerddoriaeth y Tair Oes Fawr gan Sioned Webb
mwy...

Ionawr 2010
Croeso i Gwmni Gwynn i Mared Emlyn o Brifysgol Cymru, Bangor...
mwy...

Rhagfyr 2009
Cyhoeddi Caneuon Migmas, cyfrol o ganeuon difyr a hwyliog i blant...
mwy...

Gorffennaf 2009
Cyhoeddi 15 o ddarnau newydd i gorau SATB a TTBB gan Gareth Glyn...
mwy...

CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF  
poster

MABINOGI

Héctor Macdonald

SSA

geiriau Mererid Hopwood

8815

CARIAD CYNTAF

Brian Hughes

SATB

trefniant o gân werin

3131

CAPEL TYGWYDD

Brian Hughes

TTBB

trefniant o’r emyn-dôn

4094

A EI DI’R DERYN DU?

Brian Hughes

TTBB

trefniant o gân werin

4095

CANEUON TIR A MÔR

Catrin Angharad Jones

SSA

caneuon gwerin (trefniannau)

8405

CANEUON TIR A MÔR

Catrin Angharad Jones

TTBB

caneuon gwerin (trefniannau)

8404

CEILIOG FFESANT

Mared Emlyn

TTBB

geiriau J. M. Edwards

4096

MAWL YR HEDYDD

Gareth Hughes Jones

TTBB

geiriau Myrddin ap Dafydd

4093

COFIO

Gareth Hughes Jones

TTBB

geiriau Waldo Williams

4091

CHWILIO

Gareth Hughes Jones

TTBB

geiriau W. Rhys Nicholas

4092

HWYR O HAF

Brahms

unawd

geiriau Cymraeg Alan Llwyd

5058

AM GARIAD TRAGWYDDOL

Brahms

unawd

geiriau Cymraeg John Stoddart

5059

FFARWEL Y BUGEILIAID

Berlioz

SATB

cyfieithiad Alan Llwyd

3130

CÂN CRWTYN Y GWARTHEG

Tr. Sioned Webb

SATB

cân werin

3132

FAR ROCKAWAY

Gareth Hughes Jones

TTBB

Geiriau Iwan Llwyd

4089

CERDD YR HEN
CHWARELWR

Gareth Hughes Jones

TTBB

Geiriau W.J.Gruffydd

4090

REQUIEM

Brahms

SATB

Y gwaith cyflawn

501

EMYN O FAWL

Mendelssohn

SATB

Y gwaith cyflawn

502

TANT

Sian James/Sioned Webb

Telyn

101 o alawon traddodiadol

6035

CARIAD

Ieuan Wyn

SATB

Gwaith buddugol Tlws y Cerddor 2013

3128

FFYDD WANHWYNOL

Schubert

Unawd

Frulingslaube

5056

MAB YR AWEN

Schubert

Unawd

Der Musensohn

5057

PAN FO’R NOS

Ryan Davies

Deuawd

Fersiwn deulais newydd

4069 (3)

UNWAITH ETO
‘NGHYMRU ANNWYL

D. Lynn Thomas

TTBB

Geiriau Dyfed Lewis

4088

FFLYFF

Gareth Glyn

SSAA

Fersiwn SATB hefyd ar gael

3122

CÂN Y BUGEILIAID

Gareth Glyn

Deulais

Allan o Seren Newydd

4086

PIE JESU

D. Lynn Thomas

SATB

 

3129

BREUDDWYDION

Eirian Owen

Unawd

Geiriau I.D.Hooson

5055

GWELY LLIWIAU’R HYDREF

Mari Lloyd Pritchard

SA

Geiriau Sian Owen

2523

DOD AR FY MHEN

Mari Lloyd Pritchard

SSA

Geiriau Eifion Wyn

2518

PERLAU YN Y GLAW

Mared Emlyn

Telyn

Cyfres o ddawnsiau

6034

CERDDORIAETH Y TAIR
OES FAWR

Sioned Webb

Gwerslyfr

Gyda dwy gryno ddisg

8812

TWMI

Sioned Webb

Unawd

Er cof am Iwan Llwyd

5054

COCH BACH Y BALA

Sioned Webb

SA

Geiriau Mair Tomos Ifans

2524

LAW YN LLAW

Sioned Webb

SA

Cân wreiddiol Fiona Bennett. geiriau Ieuan Rhys

2521

Y PENBLWYDD

Sioned Webb

SA / TB

Geiriau Dewi Prysor

2520

CROESI’R PAITH

Sioned Webb

Deulais

Geiriau Myrddin ap Dafydd

4087

GLYN RHOSYN

D. Lynn Thomas

SATB / TTBB

Geiriau Elfed “Draw draw ymhell…”

3124

Y DERYN PUR

W.H. Reed

Ffidil a Piano

Cyhoeddir am y tro cyntaf

6037

CLYCHAU CANTRE’R GWAELOD

Dulais Rhys

SSA

Geiriau J.J.Williams

2522

PANIS ANGELICUS

Cesar Frank

SA

Fersiwn deulais newydd

2519

SEREN NEWYDD

Gareth Glyn

SATB

Fersiwn newydd ar gyfer SATB

8812

DE PROFUNDIS

Vincent Thomas

TTBB

Cyfieithiad T.Gwynn Jones

4016


TANT
101 o alawon telyn traddodiadol
Golygwyd gan Siân James a Sioned Webb

Casgliad hanfodol o'r hen alawon Cymreig, yn cynnwys y rhai adnabyddus i gyd, ond hefyd lawer o rai llai adnabyddus. Wedi eu trefnu ar gyfer telynau di-bedal, sy'n golygu y gellir eu chwarae ar y telynau pedal yn ogystal.
Y cyfan yn hwylus mewn un gyfrol!

Pris: £12.95


CERDDORIAETH Y TAIR OES FAWR
gan Sioned Webb
Cyflwyniad i gerddoriaeth Oes y Baróc, yr Oes Glasurol a'r Oes Ramantaidd. 30 o benodau yn manylu ar weithiau penodol. Dwy CD i gydfynd. Hefyd, yn arbennig ar gyfer myfyrwyr AS, set o Daflenni Gwrando gyda chwestiynau arholiad nodweddiadol.

PRIS: (llyfr gyda dwy CD) £25

PERLAU YN Y GLAW
Mared Emlyn
Cyfres o ddawnsfeydd ar gyfer y delyn. Gwaith buddugol y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Abertawe 2011

 

Pwyll ap Sion
Y Gwenith Gwyn
6028
Gareth Glyn
Cadwyn
3089
Rhys Jones
Razzamatazz
9027
Gareth Glyn
Seren Newydd
8812
Dilwyn Roberts/ Dyfan Roberts
Caneuon Migmas
9028
John Hywel
Rhyfeddod
Bethlehem
8811
Pwyll ap Sion
Four
6029
Sioned Webb
Cerddoriaeth yr Ugeinfed
Ganrif
8810
Rhys Jones
Digon i Mi
5053
Dilys Elwyn-Edwards
Caneuon y Tri Aderyn
80037
Pwyll ap Sion
Diwedd
4076
Gareth Glyn Pedair Cân Wlatgarol.
Cymru
3115
Gareth Glyn
Pedair Cân Wlatgarol. Gwinllan a Roddwyd
3118
Gareth Glyn
Pedair Cân Wlatgarol.
Y Gymraeg
3116
Gareth Glyn
Pedair Cân Wlatgarol.
Fy Ngwlad
3117
Arfon Gwilym/ Menai
Williams (gol.)
Caneuon
Traddodiadol y Cymry
8403
Arfon Gwilym/
Sioned
Webb (gol.)

Hen Garolau Cymru
9026
John Hywel
Hwiangerddi a
Breuddwydion i Elin Grace
6027
Pwyll ap Sion
Emyn
6029
       
Gareth Glyn: Darnau ar gyfer corau TTBB ac SATB
SATB: Ffair Machynlleth (3120), Fflyff (3122), Traed (3121), Penblwydd Chwech (3123), Brodyr i’w Gilydd (3119), Cariad Pur Ffyddlon (3125), Mab a’n Rhodded (3126);
TTBB: Salm 150 (4077), Y Delyn (4078), Gwyr Aeth Gatraeth (4085), Dawns y Siôl (4084).
 
John Hywel (gol.) Caneuon Enwog Cymru I
9020
Sioned
Webb (gol.)
Caneuon Enwog Cymru II
9024
Arfon Gwilym
(cyfieithiad)
Llwyfan y Sioe
8808
D. E. Parry
Williams
(gol.) Cân y Werin
9025
 
 

Bookmark and Share