Traditional Songs of the Welsh  
Price:£9.00

Click on the image/images above to view in more detail.

Composer:

Traditional

Categories:
Unison Songs
Folk songs and tunes

Description:
A collection of 120 Welsh folk songs: A Ei Di?r Deryn Du, Adar M?n y Mynydd, Angau, Ar Lan y M?r, Ar y Bryn Daeth pren, Baled am y Pla yn Llundain, Ble Rwyt ti'n Myned, Blewyn Glas, Breuddwyd y Bardd, Bwthyn fy Nain, Cadi Ha, Cainc yr Odryddes, C?n Crwtyn y Gwartheg, C?n Serch, C?n Triban, C?n y Ffon, Canu Cwnsela, Cariad Cyntaf, Cariad Cywir, Cerdd y Gog Lwydlas, Croen y Ddafad Felan, Cwyd dy Galon, Cwynfan Prydain, Cyfri'r Geifr, Cysga Di Fy Mhlentyn Tlws, Dacw Nghariad, Deryn y Bwn o'r Banna, Diniweidrwydd, Distyll y Don, Dod dy Law, Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher, Fe Drawodd yn fy Meddwl, Ffarwel i Aberystwyth, Ffarwel i Blwy Llangywer, Ffarwel i Dref Caernarfon Lon, Ffarwel i Langyfelach Lon, Gwenni Aeth i Ffair Pwllheli, Gwenno Penygelli, Hen Garol Haf, Hiraeth am Feirion, Hiraeth-gan Cil-cwm, Lisa L?n, Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf, Lliw'r Ceirios, Lliw'r Gwinwydd, Lliw'r Heulwen, Mae Nghariad i'n Fenws, Marchnad Llangollen, Marw, Marwnad yr Ehedydd, Meibion a Merched, M?l Wefus, Merch ei Mam, Merch Ifanc o'n Ben Bore, Mi Welais Ryfeddod, Migldi Magldi, Mil Harddach Wyt na'r Rhosyn Gwyn, Modryb Neli, Morgan Jones o'r Dolau Gwyrddion, Mwynen Mai, Mwynen Merch, Mynwent Eglwys, Os Daw Nghariad i Yma Heno, Ow Mab Wyf Fi a Roes fy Serch, Pa Le Mae Nghariad i?, Paid ? Deud, Pan Eis i Weini Gyntaf, Pan Ow'n yn Rhodio Mynwent Eglwys, Pan Row'n i yn y Goedwig, Rew di Ranno, Robin Ddiog, Si Hei Lwli Mabi, Tiwn Sol-ffa, Tra bo Dau, Tra Bo D?r y M?r yn Hallt, Trwy'r Drysni a'r Anialwch, Wrth fynd efo Deio i Dywyn,Y Cardotyn, Y Cwpar Mwyn, Y Cyntaf Dydd o'r Gwyliau, Y Ddau Farch, Y Deryn Du sy'n Rhodio, Y Diogyn, Y Folantein, Y Glomen, Y Gog Lwydlas, Y Gwcw, Y Gw?dd, Y March Glas, Y Misoedd, Y Pren ar y Bryn, Y Pren Gwyrddlas, Y Saith Rhyfeddod, Ym Mhontypridd Mae Nghariad, Yr Eneth Ga'dd ei Gwrthod, Yr Esgob a'r Gwladwr, Yr Hen Wr Mwyn

 
Catalogue Number:8403
Words:Traditional

There are no currently no items in your basket.


   

Bookmark and Share