Urdd Eisteddfod test pieces

Date: July 2013

The test pieces for the Urdd National Eisteddfod 2014 are now available:

Gwely Lliwiau’r Hydref, Mari Lloyd Pritchard (2523). Price: £3.50 each; £3 each for two or more
Fy Alarch, Grieg (mewn dau gywair). Cywair F allan o ‘Caneuon y Cenhedloedd’ (9014), Pris £6.50. Cywair D, copi unigol, Pris £2.75.
Y Penblwydd, Sioned Webb (2520). Pris £2.95
Gardd f’Anwylyd, Bradwen Jones (5504). Pris £4.25
Breuddwydion, Eirian Owen (5055). Pris £2.50
Croesi’r Paith, Sioned Webb (4087). Pris arbennig am becyn o 8: £15
Coch Bach Y Bala, Sioned Webb (2524). Pris arbennig am becyn o 10: £19.50
Law yn Llaw, Fiona Bennett (2521). Pris arbennig am becyn o 10: £19.50
Ddigymar Ddawn y Gân, Schubert (mewn dau gywair, D a Bb) (80079). Pris £2.75
Dod ar fy Mhen, Mari Lloyd Pritchard (2518). Pris arbennig am becyn o 10: £17.50
Caneuon Traddodiadol y Cymry (8403). Pris £8.00

Return to the news page.