Traditional Songs of the Welsh

Price: £9.00

Composer: gol. Arfon Gwilym, Menai Williams

Description : A collection of 120 Welsh folk songs: A Ei Di’r Deryn Du, Adar Mân y Mynydd, Angau, Ar Lan y Môr, Ar y Bryn Daeth pren, Baled am y Pla yn Llundain, Ble Rwyt ti'n Myned, Blewyn Glas, Breuddwyd y Bardd, Bwthyn fy Nain, Cadi Ha, Cainc yr Odryddes, Cân Crwtyn y Gwartheg, Cân Serch, Cân Triban, Cân y Ffon, Canu Cwnsela, Cariad Cyntaf, Cariad Cywir, Cerdd y Gog Lwydlas, Croen y Ddafad Felan, Cwyd dy Galon, Cwynfan Prydain, Cyfri'r Geifr, Cysga Di Fy Mhlentyn Tlws, Dacw Nghariad, Deryn y Bwn o'r Banna, Diniweidrwydd, Distyll y Don, Dod dy Law, Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher, Fe Drawodd yn fy Meddwl, Ffarwel i Aberystwyth, Ffarwel i Blwy Llangywer, Ffarwel i Dref Caernarfon Lon, Ffarwel i Langyfelach Lon, Gwenni Aeth i Ffair Pwllheli, Gwenno Penygelli, Hen Garol Haf, Hiraeth am Feirion, Hiraeth-gan Cil-cwm, Lisa Lân, Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf, Lliw'r Ceirios, Lliw'r Gwinwydd, Lliw'r Heulwen, Mae Nghariad i'n Fenws, Marchnad Llangollen, Marw, Marwnad yr Ehedydd, Meibion a Merched, Mêl Wefus, Merch ei Mam, Merch Ifanc o'n Ben Bore, Mi Welais Ryfeddod, Migldi Magldi, Mil Harddach Wyt na'r Rhosyn Gwyn, Modryb Neli, Morgan Jones o'r Dolau Gwyrddion, Mwynen Mai, Mwynen Merch, Mynwent Eglwys, Os Daw Nghariad i Yma Heno, Ow Mab Wyf Fi a Roes fy Serch, Pa Le Mae Nghariad i?, Paid â Deud, Pan Eis i Weini Gyntaf, Pan Ow'n yn Rhodio Mynwent Eglwys, Pan Row'n i yn y Goedwig, Rew di Ranno, Robin Ddiog, Si Hei Lwli Mabi, Tiwn Sol-ffa, Tra bo Dau, Tra Bo Dŵr y Môr yn Hallt, Trwy'r Drysni a'r Anialwch, Wrth fynd efo Deio i Dywyn,Y Cardotyn, Y Cwpar Mwyn, Y Cyntaf Dydd o'r Gwyliau, Y Ddau Farch, Y Deryn Du sy'n Rhodio, Y Diogyn, Y Folantein, Y Glomen, Y Gog Lwydlas, Y Gwcw, Y Gwŷdd, Y March Glas, Y Misoedd, Y Pren ar y Bryn, Y Pren Gwyrddlas, Y Saith Rhyfeddod, Ym Mhontypridd Mae Nghariad, Yr Eneth Ga'dd ei Gwrthod, Yr Esgob a'r Gwladwr, Yr Hen Wr Mwyn. The complete volume can either be ordered (and delivered by post) or the individual songs can be downloaded.

Copy/copies by post: £9.00

Yn ôl i'r siop.