Mervyn Burtch (1929 - )

Ganwyd Mervyn Burtch yn Ystrad Mynach yn 1929. Astudiodd gerddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd, a bu'n athro cerdd ar hyd ei fywyd. Wedi dysgu am gyfnod hir mewn ysgolion, ymunodd â staff Coleg Cerdd a Drama Cymru yn 1979. Yn 1994, cafodd ei apwyntio yn bennaeth y Cwrs Perfformio. Tyfodd y galw am ei gerddoriaeth dros y blynyddoedd, ond parhaodd fel athro yn y Coleg hyd 1999. Er hynny mae’n dal i ddilyn gyrfa lwyddiannus iawn fel cyfansoddwr.
Mae ei drefniannau ar gyfer corau meibion yn hynod boblogaidd (Pum Cân Werin Gymreig), ynghyd â’i ddarn comisiwn diweddar ar gyfer Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru Genedigaeth Taliesin. Ganwyd Mervyn Burtch yn Ystrad Mynach yn 1929. Astudiodd gerddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd, a bu'n athro cerdd ar hyd ei fywyd. Wedi dysgu am gyfnod hir mewn ysgolion, ymunodd â staff Coleg Cerdd a Drama Cymru yn 1979. Yn 1994, cafodd ei apwyntio yn bennaeth y Cwrs Perfformio.

Yn ôl i'r dudalen cyfansoddwyr.