SA/SSA

Dwy Gân Genedlaethol Gymreig

£2.50

Cyfansoddwyr - W.S. Gwynn Williams

Y Llong Aur

£3.50

Cyfansoddwyr - Oliver H. Edwards

Si Lwli

£3.50

Cyfansoddwyr - D. Tawe Jones

Y Tiwlip

£3.50

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

Y Tiwlip

£3.50

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

Y Ffrwd

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Tresaith

£3.50

Cyfansoddwyr - Oliver H. Edwards

Yn y Wagen Do

£3.50

Cyfansoddwyr - W. H. Reed

Mari Lwyd

£3.50

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Y Mae Afon

£3.50

Cyfansoddwyr - Daniel Protheroe

Cerddi'r Nant

£3.50

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Dau Bennill Omar

£3.50

Cyfansoddwyr - Haydn Morris

Beth Fynnwn I o'th Garu Di

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Dere Di

£3.50

Cyfansoddwyr - John Dowland

Tair Cân Elisabethaidd

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S. Gwynn Williams

Y Briffordd Rydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Mervyn Roberts

Crinddail Hydref

£3.50

Cyfansoddwyr - T. Hopkin Evans

Tair Cainc Werin Gymreig

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S. Gwynn Williams

Cwsg, Lwli, Cwsg

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Matthews-Williams

Cân yr Hau

£3.50

Cyfansoddwyr - Vincent O'Brien

Cadi Ha

£3.50

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Clych Ieuenctid

£3.50

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

O Ddydd I Ddydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Pen y Garn

£3.50

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

Canmolwn ein Gwyr Enwog

£3.50

Cyfansoddwyr - T. Hopkin Evans

Eldorado

£3.50

Cyfansoddwyr - R. Maldwyn Price

Yr Alabeina

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Llys Ifor Hael

£3.50

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Brenin Seion

£3.50

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Laudate Dominum

£3.50

Cyfansoddwyr - Oliver H. Edwards

Can yr Utgorn

£3.50

Cyfansoddwyr - Henry Purcell

Gwerthu Breuddwydion

£3.50

Cyfansoddwyr - John Morgan Lloyd

Cân y Tylwyth Teg

£3.50

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Gwen Wiw

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Y Gath

£3.50

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Gwna I'm Calon i

£3.50

Cyfansoddwyr - G. B. Pergolesi

O Addfwyn Iesu

£3.50

Cyfansoddwyr - Claudio Monteverdi

O Bone Iesu

£3.50

Cyfansoddwyr - C .Monteverdi

O Hyfryd Hedd

£3.50

Cyfansoddwyr - G. F. Handel

Teg Fun, O Moes in Garu

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Amen

£3.50

Cyfansoddwyr - G. B. Pergolesi

Cans y Rhai a Wnêl y Fath Bethau

£3.50

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Mi Es Allan Ddoe I'r Ffair

£3.50

Cyfansoddwyr - Sandor Veress

Llawn Yw y Nefoedd

£3.50

Cyfansoddwyr - G. P. da Palestrina

Bendigedig

£3.50

Cyfansoddwyr - Hans Leo Hassler

Siwr Nid Oes Un Duw I Serch

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Tomkins

Disgwyliais Wrth yr Iôr

£3.50

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Cenwch I'r Arglwydd Dduw

£3.50

Cyfansoddwyr - Ivan Lukacic

`Rhwn I Rwydau Wnaed gan Ciwpid

£3.50

Cyfansoddwyr - Giacomo Carissimi

Safai'i Fam Ef

£3.50

Cyfansoddwyr - G. B. Pergolesi

Y Priodfab

£3.50

Cyfansoddwyr - Johannes Brahms

Dwy Gân Werin

£3.50

Cyfansoddwyr - E. T. Davies

Cofion

£3.50

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Salm 23: Duw Yw Fy Mugail

£3.50

Cyfansoddwyr - Franz Schubert

`Dyw Cariad Ddim Ond Ffit Fach Wan

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Y Môr

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Fy Nghalon

£3.50

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Nefoedd

£3.50

Cyfansoddwyr - Arwel Hughes

O Cod, Negesydd Mwyn

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Arne

Cynhaliodd Israel

£3.50

Cyfansoddwyr - J.S. Bach

Y Misoedd

£3.50

Cyfansoddwyr - John Morgan Lloyd

Hudolus Catalina

£3.50

Cyfansoddwyr - Francisco Guerrero

Dyma'r Dydd Gwawriodd Hyn

£3.50

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Dysg Serch Drwy Chwerthin

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Llygaid Dyn Ni Welsant

£3.50

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Roedd Gan Mair Un Oenig Dof

£3.50

Cyfansoddwyr - Sandor Veress

Os Yw Eich Cariad Chi Ar Goll

£3.50

Cyfansoddwyr - John Hilton

Y Wennol

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Smith

Dylifa, Oernant, Tua'r Lli

£3.50

Cyfansoddwyr - Jehu Shepherd

Deryn y Bwn o'r Banna

£3.50

Cyfansoddwyr - Brian Hughes

O Doed o'ch Offer Sain

£3.50

Cyfansoddwyr - G. F. Handel. tr/arr. Grace Williams

Hoffter Bro

£3.50

Cyfansoddwyr - Megan Morris

Snwcer I Mi

£3.50

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Y Gylfinir

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Smith

Boneddwr Mawr o'r Bala

£3.50

Cyfansoddwyr - Megan Morris

Merched Tangnefedd

£3.50

Cyfansoddwyr - John Hywel

Ga'i Fenthyg Ci?

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Clychau'r Gôg

£3.50

Cyfansoddwyr - Dilys Elwyn-Edwards

Carol y Blwch

£3.50

Cyfansoddwyr - Megan Morris

Yr Hen Erddygan

£3.50

Cyfansoddwyr - Megan Morris

Caneuon Tymor

£3.50

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Dod ar Fy Mhen

£3.50

Cyfansoddwyr - Mari Lloyd Pritchard

Clychau Cantre'r Gwaelod

£3.50

Cyfansoddwyr - Dulais Rhys

Gwely Lliwiau’r Hydref

£3.50

Cyfansoddwyr - Mari Lloyd Pritchard

Caneuon Tir a Mor (2)

£6.95

Cyfansoddwyr - tr. Catrin Angharad Jones

Awn I Fethlem

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Ar Gyfer Heddiw'r Bore

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Henffych Iti Faban Sanctaidd

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Clywch Adrodd Mawr Gariad

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Rhown Foliant o'r Mwyaf

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Blant Adda `Mbaratowch

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Two Mozart Canons

£3.50

Cyfansoddwyr - Mozart

Gorlawn Yw

£3.50

Cyfansoddwyr - Josquin des Prez

Dos Ofid, Dos

£3.50

Cyfansoddwyr - Loyset Compere

Mabinogi

£8.95

Cyfansoddwyr - Hector Macdonald

Pum Deuawd Gysegredig

£6.50

Cyfansoddwyr - R. Maldwyn Price

Bugeilio'r Gwenith Gwyn

£3.50

Cyfansoddwyr - J. Chas McLean

Bwlch Llanberis

£3.50

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Cariad Crist

£3.50

Cyfansoddwyr - J.S. Bach

Clychau'r Gôg

£3.50

Cyfansoddwyr - Hubert Davies

Cob Malltraeth

£3.00

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Coventry Carol

£3.50

Cyfansoddwyr - Charles Clements

Croeso'r Gwanwyn

£3.00

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Dacw `Nghariad I Lawr yn y Berllan

£3.50

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Yr Eos

£3.50

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Y Gelynnen

£3.50

Cyfansoddwyr - David Wynne

Y Gwanwyn

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Had Maip Môn

£3.50

Cyfansoddwyr - J. Lloyd Williams

Llyn y Fan

£3.50

Cyfansoddwyr - John Morgan Lloyd

Hosanna Mwy

£3.50

Cyfansoddwyr - J. Lloyd Williams

Hun Gwenllian

£3.00

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Huwcyn Cwsg

£3.50

Cyfansoddwyr - Johannes Brahms

Fe Grwydrai Llanc a'i Eneth Lân

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Cydganed Pawb

£3.50

Cyfansoddwyr - J. Morgan Nicholas

Llannerch Werdd

£3.50

Cyfansoddwyr - E. T. Davies

Dwy Garol ar Geinciau Gwerin

£3.50

Cyfansoddwyr - Walford Davies

Yng Nghanol Gwlad Judea

£3.50

Cyfansoddwyr - Traddodiadol, tr. J Bowen

Moes Gusan

£3.50

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Pelydr y Lloer

£3.50

Cyfansoddwyr - Mansel Thomas

Morys y Gwynt

£2.50

Cyfansoddwyr - Elfed Owen

Mwynen Merch

£3.50

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Ni Bu `Rioed Dan Ddrycin Long

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Campion

Ni Ysbrydion Awyr Duw

£3.50

Cyfansoddwyr - Henry Purcell

Neu Deued Swn o'r Clychaun Mân

£3.50

Cyfansoddwyr - G. F. Handel

Pan Fo'r Haul yn Cilio

£3.50

Cyfansoddwyr - Graham Thomas

Deffrowch, Blanedau'r Nef

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Smith

Cenwch im Gân am y Llanc Na Yw Mwy

£3.50

Cyfansoddwyr - E. T. Davies

Sionyn Bach y Pentre

£3.50

Cyfansoddwyr - Charles Clements

Cwsg, Fechan Fwyn, Cwsg

£3.50

Cyfansoddwyr - Walford Davies

Er Mor Oer fo d'Olwg Di

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Troad y Droell

£3.50

Cyfansoddwyr - Joseph Haydn

Y Tylwyth Teg

£3.50

Cyfansoddwyr - G. F. Handel

Pwy yw Sylvia?

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Dafydd y Garreg Wen

£3.50

Cyfansoddwyr - John Morgan Lloyd

Y Bore Glas

£3.50

Cyfansoddwyr - tr. W.S. Gwynn Williams

Merch Megan

£3.50

Cyfansoddwyr - tr. W.S. Gwynn Williams

Nos Galan

£3.50

Cyfansoddwyr - tr. W.S. Gwynn Williams

Modryb Neli

£3.50

Cyfansoddwyr - Tr. E. T. Davies

Merch y Clwysty

£3.50

Cyfansoddwyr - Johannes Brahms

Ma's o'r Ddaear

£3.50

Cyfansoddwyr - Johannes Brahms

Syr Barrug

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S. Gwynn Williams

Dal ein Tir

£3.50

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Pan fo'r Goedwig Werdd

£3.50

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Y Gaeaf Diffaith

£3.50

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Pan Geir Wrth Fur Bibonwy Man

£3.50

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Caneuon yr Hen Feistri

£4.50

Cyfansoddwyr - gol. W. S. Gwynn Williams

Daeth Eto Fis y Blodau

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Mae Benyw Annwyl Lân ei Phryd

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Ford

Dos I'th Wâl, Bydd Wych

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Heb Amynedd, Doeth Ni Bydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Campion

Rhosyn yn y Grug

£3.50

Cyfansoddwyr - Franz Schubert

Ynys Wen

£3.50

Cyfansoddwyr - Purcell

Sigl Gân (Wiegenlied)

£3.50

Cyfansoddwyr - Johanes Brahms

Caneuon Heddiw

£4.95

Cyfansoddwyr - Naw cyfansoddwr

Argo

£3.50

Cyfansoddwyr - R. Maldwyn Price

Sion a Siân

£3.50

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Clychau'r Llan

£3.50

Cyfansoddwyr - T. Hopkin Evans

Mae ar Fy Nglin

£3.50

Cyfansoddwyr - Hugh Hughes

O Hyfryd Hedd

£3.50

Cyfansoddwyr - G. F. Handel

Cân yr Utgorn

£3.50

Cyfansoddwyr - Henry Purcell

Blerwm

£3.50

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Mae o'n Werth y Byd

£3.50

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Snwcer I Mi

£3.50

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Teithio'r Gofod

£3.50

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Ar Lwybrau'r Gwynt

£3.50

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Geneth Lan Oedd Gwenno

£3.50

Cyfansoddwyr - Arr. W. S. Gwynn Williams