SA/SSA

Dwy Gân Genedlaethol Gymreig

£2.50

Cyfansoddwyr - W.S. Gwynn Williams

Y Llong Aur

£4.00

Cyfansoddwyr - Oliver H. Edwards

Si Lwli

£4.00

Cyfansoddwyr - D. Tawe Jones

Y Tiwlip

£4.00

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

Y Tiwlip

£4.00

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

Y Ffrwd

£4.00

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Tresaith

£4.00

Cyfansoddwyr - Oliver H. Edwards

Yn y Wagen Do

£4.00

Cyfansoddwyr - W. H. Reed

Mari Lwyd

£4.00

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Y Mae Afon

£4.00

Cyfansoddwyr - Daniel Protheroe

Cerddi'r Nant

£4.00

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Dau Bennill Omar

£4.00

Cyfansoddwyr - Haydn Morris

Beth Fynnwn I o'th Garu Di

£4.00

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Dere Di

£4.00

Cyfansoddwyr - John Dowland

Tair Cân Elisabethaidd

£4.00

Cyfansoddwyr - W.S. Gwynn Williams

Y Briffordd Rydd

£4.00

Cyfansoddwyr - Mervyn Roberts

Crinddail Hydref

£4.00

Cyfansoddwyr - T. Hopkin Evans

Tair Cainc Werin Gymreig

£4.00

Cyfansoddwyr - W.S. Gwynn Williams

Cwsg, Lwli, Cwsg

£4.00

Cyfansoddwyr - W. Matthews-Williams

Cân yr Hau

£4.00

Cyfansoddwyr - Vincent O'Brien

Cadi Ha

£4.00

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Clych Ieuenctid

£4.00

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

O Ddydd I Ddydd

£4.00

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Pen y Garn

£4.00

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

Canmolwn ein Gwyr Enwog

£4.00

Cyfansoddwyr - T. Hopkin Evans

Eldorado

£4.00

Cyfansoddwyr - R. Maldwyn Price

Yr Alabeina

£4.00

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Llys Ifor Hael

£4.00

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Brenin Seion

£4.00

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Laudate Dominum

£4.00

Cyfansoddwyr - Oliver H. Edwards

Can yr Utgorn

£4.00

Cyfansoddwyr - Henry Purcell

Gwerthu Breuddwydion

£4.00

Cyfansoddwyr - John Morgan Lloyd

Cân y Tylwyth Teg

£4.00

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Gwen Wiw

£4.00

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Y Gath

£4.00

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Gwna I'm Calon i

£4.00

Cyfansoddwyr - G. B. Pergolesi

O Addfwyn Iesu

£4.00

Cyfansoddwyr - Claudio Monteverdi

O Bone Iesu

£4.00

Cyfansoddwyr - C .Monteverdi

O Hyfryd Hedd

£4.00

Cyfansoddwyr - G. F. Handel

Teg Fun, O Moes in Garu

£4.00

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Amen

£4.00

Cyfansoddwyr - G. B. Pergolesi

Cans y Rhai a Wnêl y Fath Bethau

£4.00

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Mi Es Allan Ddoe I'r Ffair

£4.00

Cyfansoddwyr - Sandor Veress

Llawn Yw y Nefoedd

£4.00

Cyfansoddwyr - G. P. da Palestrina

Bendigedig

£4.00

Cyfansoddwyr - Hans Leo Hassler

Siwr Nid Oes Un Duw I Serch

£4.00

Cyfansoddwyr - Thomas Tomkins

Disgwyliais Wrth yr Iôr

£4.00

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Cenwch I'r Arglwydd Dduw

£4.00

Cyfansoddwyr - Ivan Lukacic

`Rhwn I Rwydau Wnaed gan Ciwpid

£4.00

Cyfansoddwyr - Giacomo Carissimi

Safai'i Fam Ef

£4.00

Cyfansoddwyr - G. B. Pergolesi

Y Priodfab

£4.00

Cyfansoddwyr - Johannes Brahms

Dwy Gân Werin

£4.00

Cyfansoddwyr - E. T. Davies

Cofion

£4.00

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Salm 23: Duw Yw Fy Mugail

£4.00

Cyfansoddwyr - Franz Schubert

`Dyw Cariad Ddim Ond Ffit Fach Wan

£4.00

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Y Môr

£4.00

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Fy Nghalon

£4.00

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Nefoedd

£4.00

Cyfansoddwyr - Arwel Hughes

O Cod, Negesydd Mwyn

£4.00

Cyfansoddwyr - Thomas Arne

Cynhaliodd Israel

£4.00

Cyfansoddwyr - J.S. Bach

Y Misoedd

£4.00

Cyfansoddwyr - John Morgan Lloyd

Hudolus Catalina

£4.00

Cyfansoddwyr - Francisco Guerrero

Dyma'r Dydd Gwawriodd Hyn

£4.00

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Dysg Serch Drwy Chwerthin

£4.00

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Llygaid Dyn Ni Welsant

£4.00

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Roedd Gan Mair Un Oenig Dof

£4.00

Cyfansoddwyr - Sandor Veress

Os Yw Eich Cariad Chi Ar Goll

£4.00

Cyfansoddwyr - John Hilton

Y Wennol

£4.00

Cyfansoddwyr - Robert Smith

Dylifa, Oernant, Tua'r Lli

£4.00

Cyfansoddwyr - Jehu Shepherd

Deryn y Bwn o'r Banna

£4.00

Cyfansoddwyr - Brian Hughes

O Doed o'ch Offer Sain

£4.00

Cyfansoddwyr - G. F. Handel. tr/arr. Grace Williams

Hoffter Bro

£4.00

Cyfansoddwyr - Megan Morris

Snwcer I Mi

£4.00

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Y Gylfinir

£4.00

Cyfansoddwyr - Robert Smith

Boneddwr Mawr o'r Bala

£4.00

Cyfansoddwyr - Megan Morris

Merched Tangnefedd

£4.00

Cyfansoddwyr - John Hywel

Ga'i Fenthyg Ci?

£4.00

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Clychau'r Gôg

£4.00

Cyfansoddwyr - Dilys Elwyn-Edwards

Carol y Blwch

£4.00

Cyfansoddwyr - Megan Morris

Yr Hen Erddygan

£4.00

Cyfansoddwyr - Megan Morris

Caneuon Tymor

£4.00

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Dod ar Fy Mhen

£4.00

Cyfansoddwyr - Mari Lloyd Pritchard

Clychau Cantre'r Gwaelod

£4.00

Cyfansoddwyr - Dulais Rhys

Gwely Lliwiau’r Hydref

£4.00

Cyfansoddwyr - Mari Lloyd Pritchard

Caneuon Tir a Mor (2)

£6.95

Cyfansoddwyr - tr. Catrin Angharad Jones

Awn I Fethlem

£4.00

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Ar Gyfer Heddiw'r Bore

£4.00

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Henffych Iti Faban Sanctaidd

£4.00

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Clywch Adrodd Mawr Gariad

£4.00

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Rhown Foliant o'r Mwyaf

£4.00

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Blant Adda `Mbaratowch

£4.00

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Two Mozart Canons

£4.00

Cyfansoddwyr - Mozart

Gorlawn Yw

£4.00

Cyfansoddwyr - Josquin des Prez

Dos Ofid, Dos

£4.00

Cyfansoddwyr - Loyset Compere

Mabinogi

£8.95

Cyfansoddwyr - Hector Macdonald

Pum Deuawd Gysegredig

£6.50

Cyfansoddwyr - R. Maldwyn Price

Bugeilio'r Gwenith Gwyn

£4.00

Cyfansoddwyr - J. Chas McLean

Bwlch Llanberis

£4.00

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Cariad Crist

£4.00

Cyfansoddwyr - J.S. Bach

Clychau'r Gôg

£4.00

Cyfansoddwyr - Hubert Davies

Cob Malltraeth

£3.00

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Coventry Carol

£4.00

Cyfansoddwyr - Charles Clements

Croeso'r Gwanwyn

£3.00

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Dacw `Nghariad I Lawr yn y Berllan

£4.00

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Yr Eos

£4.00

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Y Gelynnen

£4.00

Cyfansoddwyr - David Wynne

Y Gwanwyn

£4.00

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Had Maip Môn

£4.00

Cyfansoddwyr - J. Lloyd Williams

Llyn y Fan

£4.00

Cyfansoddwyr - John Morgan Lloyd

Hosanna Mwy

£4.00

Cyfansoddwyr - J. Lloyd Williams

Hun Gwenllian

£3.00

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Huwcyn Cwsg

£4.00

Cyfansoddwyr - Johannes Brahms

Fe Grwydrai Llanc a'i Eneth Lân

£4.00

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Cydganed Pawb

£4.00

Cyfansoddwyr - J. Morgan Nicholas

Llannerch Werdd

£4.00

Cyfansoddwyr - E. T. Davies

Dwy Garol ar Geinciau Gwerin

£4.00

Cyfansoddwyr - Walford Davies

Yng Nghanol Gwlad Judea

£4.00

Cyfansoddwyr - Traddodiadol, tr. J Bowen

Moes Gusan

£4.00

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Pelydr y Lloer

£4.00

Cyfansoddwyr - Mansel Thomas

Morys y Gwynt

£2.50

Cyfansoddwyr - Elfed Owen

Mwynen Merch

£4.00

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Ni Bu `Rioed Dan Ddrycin Long

£4.00

Cyfansoddwyr - Thomas Campion

Ni Ysbrydion Awyr Duw

£4.00

Cyfansoddwyr - Henry Purcell

Neu Deued Swn o'r Clychaun Mân

£4.00

Cyfansoddwyr - G. F. Handel

Pan Fo'r Haul yn Cilio

£4.00

Cyfansoddwyr - Graham Thomas

Deffrowch, Blanedau'r Nef

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Smith

Cenwch im Gân am y Llanc Na Yw Mwy

£4.00

Cyfansoddwyr - E. T. Davies

Sionyn Bach y Pentre

£4.00

Cyfansoddwyr - Charles Clements

Cwsg, Fechan Fwyn, Cwsg

£4.00

Cyfansoddwyr - Walford Davies

Er Mor Oer fo d'Olwg Di

£4.00

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Troad y Droell

£4.00

Cyfansoddwyr - Joseph Haydn

Y Tylwyth Teg

£4.00

Cyfansoddwyr - G. F. Handel

Pwy yw Sylvia?

£4.00

Cyfansoddwyr - W. Albert Williams

Dafydd y Garreg Wen

£4.00

Cyfansoddwyr - John Morgan Lloyd

Y Bore Glas

£4.00

Cyfansoddwyr - tr. W.S. Gwynn Williams

Merch Megan

£4.00

Cyfansoddwyr - tr. W.S. Gwynn Williams

Nos Galan

£4.00

Cyfansoddwyr - tr. W.S. Gwynn Williams

Modryb Neli

£4.00

Cyfansoddwyr - Tr. E. T. Davies

Merch y Clwysty

£4.00

Cyfansoddwyr - Johannes Brahms

Ma's o'r Ddaear

£4.00

Cyfansoddwyr - Johannes Brahms

Syr Barrug

£4.00

Cyfansoddwyr - W.S. Gwynn Williams

Dal ein Tir

£4.00

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Pan fo'r Goedwig Werdd

£4.00

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Y Gaeaf Diffaith

£4.00

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Pan Geir Wrth Fur Bibonwy Man

£4.00

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Caneuon yr Hen Feistri

£4.50

Cyfansoddwyr - gol. W. S. Gwynn Williams

Daeth Eto Fis y Blodau

£4.00

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Mae Benyw Annwyl Lân ei Phryd

£4.00

Cyfansoddwyr - Thomas Ford

Dos I'th Wâl, Bydd Wych

£4.00

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Heb Amynedd, Doeth Ni Bydd

£4.00

Cyfansoddwyr - Thomas Campion

Rhosyn yn y Grug

£4.00

Cyfansoddwyr - Franz Schubert

Ynys Wen

£4.00

Cyfansoddwyr - Purcell

Sigl Gân (Wiegenlied)

£4.00

Cyfansoddwyr - Johanes Brahms

Caneuon Heddiw

£4.95

Cyfansoddwyr - Naw cyfansoddwr

Argo

£4.00

Cyfansoddwyr - R. Maldwyn Price

Sion a Siân

£4.00

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Clychau'r Llan

£4.00

Cyfansoddwyr - T. Hopkin Evans

Mae ar Fy Nglin

£4.00

Cyfansoddwyr - Hugh Hughes

O Hyfryd Hedd

£4.00

Cyfansoddwyr - G. F. Handel

Cân yr Utgorn

£4.00

Cyfansoddwyr - Henry Purcell

Blerwm

£4.00

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Mae o'n Werth y Byd

£4.00

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Snwcer I Mi

£4.00

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Teithio'r Gofod

£4.00

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Ar Lwybrau'r Gwynt

£4.00

Cyfansoddwyr - Rhys Jones

Geneth Lan Oedd Gwenno

£4.00

Cyfansoddwyr - Arr. W. S. Gwynn Williams