Caneuon yr Hen Feistri

Pris: £4.50

Cyfansoddwr: gol. W. S. Gwynn Williams

Disgrifiad : Daeth Eto Fis y Blodau, Mae Benyw Annwyl, Dos i’th Wal, Bydd Wych, Heb Amynedd Doeth ni Bydd, Rhosyn yn y Grug, Rwyt Megis Glan Flodeuyn, Sigl-Gan. Gellir archebu’r copi cyflawn drwy’r post neu lawrlwytho’r caneuon unigol

Copi neu gopïau drwy'r post:

Yn ôl i'r siop.