SATB

Y Sêr

£3.50

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

O Falmaidd Hafaidd Hwyr

£3.50

Cyfansoddwyr - Bryceson Treharne

Yr Orffwysfa Dawel

£3.50

Cyfansoddwyr - E. J. Hughes

Fy Enaid, Bendithia yr Arglwydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Oliver Edwards

Si Lwli (carol)

£3.50

Cyfansoddwyr - D. Tawe Jones

Tair Cainc Gymreig

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Cwyn Mab y Criman

£3.50

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

Tangnefedd

£3.50

Cyfansoddwyr - Oliver Edwards

Diwedd Dydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

Cennin Aur

£3.50

Cyfansoddwyr - Mansel Thomas

Gardd-Gân

£3.50

Cyfansoddwyr - Vincent Thomas

Plygeingan

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Mathews Williams

Tair Hen Gân Gymreig

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Yr Utgorn

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Mathews Williams

Atgof

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Mathews Williams

Distawrwydd

£3.50

Cyfansoddwyr - John Morgan Lloyd

Yr Arddwr Llawen

£3.50

Cyfansoddwyr - John Brydson

Ym Mro Babilon Wrth ei Dyfroedd

£3.50

Cyfansoddwyr - G. P. da Palestrina

Dwy Gân Werin Gymreig

£3.50

Cyfansoddwyr - Hubert Davies

Croes Ffyddlondeb

£3.50

Cyfansoddwyr - Solon Michaelides

Dyro Inni Heddwch

£3.50

Cyfansoddwyr - J. S. Bach

Amen (o'r Meseia)

£3.50

Cyfansoddwyr - G.F. Handel

Ac fe Ddaw Offeiriad Ior

£3.50

Cyfansoddwyr - William Byrd

Yn Ddyfal Disgwyliais i

£3.50

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Haleliwia (o'r Meseia)

£3.50

Cyfansoddwyr - G.F. Handel

Boed Clodydd Bendigedig

£3.50

Cyfansoddwyr - J. S. Bach

T'wyllwch a Ddaeth I Lawr

£3.50

Cyfansoddwyr - T.L. de Victoria

Gwrthbwynt Anifeiliaid

£3.50

Cyfansoddwyr - Adriano Banchieri

`Rhwn I Ben y Daith a Barha

£3.50

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Henffych, Fair Forwyn

£3.50

Cyfansoddwyr - Anton Bruckner

Feinwen, Pan Welaf I

£3.50

Cyfansoddwyr - John Wilbye

Enaid y Byd

£3.50

Cyfansoddwyr - Henry Purcell

Galarnad Arianna

£3.50

Cyfansoddwyr - Claudio Monteverdi

Yr Eco

£3.50

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Tyred, Forwyn

£3.50

Cyfansoddwyr - Antonin Dvorak

Henffych Gorff Diymwad

£3.50

Cyfansoddwyr - W. A. Mozart

Cymorth Iesu

£3.50

Cyfansoddwyr - Heinrich Schutz

Ar Alarch Gwyn Hudolus

£3.50

Cyfansoddwyr - Arcadelt

Yr Alarch Gwyn Hudolus

£3.50

Cyfansoddwyr - J. Arcadelt

Yr Alarch Wen

£3.50

Cyfansoddwyr - Orlando Gibbons

O Gwêl yr Oen o'r Nef (o'r Meseia)

£3.50

Cyfansoddwyr - G.F. Handel

Daeth Eto Fis y Blodau

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Gorfoleddwch yn Nuw

£3.50

Cyfansoddwyr - Antonio Scarlati

O Fiwsig Mwyn

£3.50

Cyfansoddwyr - Paul Peuerl

Golch Fi yn Llwyr Ddwys

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Mathews Williams

O Gad im Fyw I Gariad

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Tomkins

Mi Wn Pwy Sy'n Cael Mwyniant

£3.50

Cyfansoddwyr - Orazio Vecchi

Henffych Gorff Diymwad

£3.50

Cyfansoddwyr - William Byrd

O Anhrugarog Angau!

£3.50

Cyfansoddwyr - Luca Marenzio

Doi Mab a Merch a Garai Gynt

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Dechreuwn Oll

£3.50

Cyfansoddwyr - Hans Leo Hassler

Llefwch Glod yr Arglwydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Orlando di Lasso

Na Chudd dy Wyneb

£3.50

Cyfansoddwyr - Richard Farrant

Fe Ddaeth Mis Mai

£3.50

Cyfansoddwyr - Clement Jannequin

Mewn Llawen Hwyl

£3.50

Cyfansoddwyr - Giacomo Gastoldi

Ym Malchder Mai

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Weelkes

Draw Ar Lan Afon Tebro

£3.50

Cyfansoddwyr - Palestrina (1525-94)

Mân Nacs I'r Merched

£3.50

Cyfansoddwyr - John Dowland

Y Gelynnen

£3.50

Cyfansoddwyr - William Mathias

Robin Ddiog

£3.50

Cyfansoddwyr - William Mathias

Hobed o Hilion

£3.50

Cyfansoddwyr - William Mathias

Dadl Dau

£3.50

Cyfansoddwyr - William Mathias

Rhosyn Duw

£3.50

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Hynod Hen

£3.50

Cyfansoddwyr - Dilys Elwyn-Edwards

Gwanwyn, Deyrn Llon

£3.50

Cyfansoddwyr - Dilys Elwyn-Edwards

Ffliwt a Phib

£3.50

Cyfansoddwyr - Dilys Elwyn-Edwards

Cwyn y Gwynt

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Smith

Deryn y Bwn o'r Banna

£3.50

Cyfansoddwyr - Mervyn Burtch

Arglwydd Ein Ior Ni

£3.50

Cyfansoddwyr - Ian Parrott

Y Mae Afon

£3.50

Cyfansoddwyr - Daniel Protheroe, tr. Aqlan Pillinger

Y Tymhorau

£6.50

Cyfansoddwyr - Eric Lloyd Williams

Jubilate Deo

£3.50

Cyfansoddwyr - Dilys Elwyn-Edwards

Salm 23: Yr Arglwydd yw fy Mugail

£3.50

Cyfansoddwyr - Dilys Elwyn-Edwards

Salm 121: Codi fy Llygaid Wnaf I'r Bryniau Draw

£3.50

Cyfansoddwyr - Dilys Elwyn-Edwards

Wele Wrth y Drws yn Curo

£3.50

Cyfansoddwyr - Sw Gerallt Jones

Mae `Nghariad I'n Fenws

£3.50

Cyfansoddwyr - John Hywel

Ar Lan y Mor

£3.50

Cyfansoddwyr - John Hywel

Oes Gafr Eto?

£3.50

Cyfansoddwyr - John Hywel

Pe Cawn I Hon

£3.50

Cyfansoddwyr - Gwyn L. Williams

Sanctus

£3.50

Cyfansoddwyr - Eirlys Gravelle

Genedigaeth Taliesin

£4.85

Cyfansoddwyr - Mervyn Burtch

Tryfan

£6.50

Cyfansoddwyr - Megan Morris

Nos a Bore

£3.50

Cyfansoddwyr - William Mathias

Y Sipsiwn

£3.50

Cyfansoddwyr - William Mathias

Y Pren ar y Bryn

£3.50

Cyfansoddwyr - William Mathias

Cymru

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Y Gymraeg

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Fy Ngwlad

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Gwinllan a Roddwyd

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Brodyr I'w Gilydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Ffair Machynlleth

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Traed

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Fflyff

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Penblwydd, Chwech

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Glyn Rhosyn

£3.50

Cyfansoddwyr - D. Lynn Thomas

Cariad Pur Ffyddlon

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Mab a'n Rhodded

£3.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Cariad Yw

£3.50

Cyfansoddwyr - Ieuan Wyn

Pie Jesu

£3.50

Cyfansoddwyr - D. Lynn Thomas

Ffarwel y Bugeiliaid

£3.50

Cyfansoddwyr - Hector Berlioz

Cariad Cyntaf

£3.50

Cyfansoddwyr - Brian Hughes

Awn i Fethlem

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Ar Gyfer Heddiw'r Bore

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Henffych Iti Faban Sanctaidd

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Clywch Adrodd Mawr Gariad

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Rhown Foliant o'r Mwyaf

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Blant Adda `Mbaratowch

£3.50

Cyfansoddwyr - W.S.Gwynn Williams

Hen Wlad fy Nhadau

£3.50

Cyfansoddwyr - James James

Gogoniant Duw

£3.50

Cyfansoddwyr - Ludwig van Beethoven

Dwy Garol Nadolig

£3.50

Cyfansoddwyr - Franz Gruber

Dwy Ganon gan Mozart

£3.00

Cyfansoddwyr - Mozart

Annwyl Malzel

£3.50

Cyfansoddwyr - Beethoven

Aberdaron

£3.50

Cyfansoddwyr - Graham Thomas

Alawon Cenedlaethol Cymru 1

£2.90

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Alawon Cenedlaethol Cymru 2

£2.90

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Arthur yn Cyfodi

£3.50

Cyfansoddwyr - John Morgan Lloyd

Bedd fy Nghariad

£3.50

Cyfansoddwyr - Walford Davies

Bendigedig Fyddo Duw a Thad

£3.50

Cyfansoddwyr - Samuel Sebastian Wesley

Y Bore Glas

£3.50

Cyfansoddwyr - Walford Davies

Brethyn Cartref

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Mathews Williams

Bwrw dy Faich ar yr Arglwydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Cân y Melinydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Charles Clements

Cariad Crist

£3.50

Cyfansoddwyr - J. S. Bach, arr. Charles Clements

Cathl i'r Eos

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Smith

Chwi Weision Duw, Molwch yr Ior

£3.50

Cyfansoddwyr - Christopher Tye

Clywch, Deffrowch

£3.50

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Cylch Corawl o Ganeuon Gwerin

£3.00

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Dacw `Nghariad I Lawr yn y Berllan

£3.50

Cyfansoddwyr - Walford Davies

Deuddeg o Goralau (o Ddioddefaint Sant Mathew)

£3.00

Cyfansoddwyr - J. S. Bach

Ein Duw Sydd Noddfa Gref

£3.50

Cyfansoddwyr - Charles Clements

Lead Me Lord, Blessed Be the God and Father

£3.00

Cyfansoddwyr - Samuel Sebastian Wesley

O Bob Rhyw Fan ar Dir a Mor

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Attwood Walmisley

Y Fwyalchen Ddu Bigfelen

£3.50

Cyfansoddwyr - Charles Clements

Y Gadlys

£3.50

Cyfansoddwyr - Charles Clements

Y Gelynnen

£3.50

Cyfansoddwyr - Charles Clements

Gwelwch Pa Gyfryw Gariad a Roes y Tad

£3.50

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Hela Llwynog

£3.50

Cyfansoddwyr - Grace Williams

Hela'r Ysgyfarnog

£3.50

Cyfansoddwyr - Walford Davies

Anthem y Pasg: 'Hwn Ydyw'r Dydd'

£3.00

Cyfansoddwyr - D. Austin Richards

Emyn Gwyl Ddewi

£3.50

Cyfansoddwyr - E.T. Davies

Dal Obaith Mwyn

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Arnom Gweina Dwyfol Un

£3.50

Cyfansoddwyr - J. S. Bach

Eneth, Pan Welwyf fi y Rhos

£3.00

Cyfansoddwyr - John Wilbye

Lisa Lân

£3.50

Cyfansoddwyr - Jayne Davies

O Gylch yr Orsedd

£3.50

Cyfansoddwyr - J. Morgan Nicholas

Serch Ddaeth Un Nadolig

£3.50

Cyfansoddwyr - J. Roland Middleton

Machludiad

£3.50

Cyfansoddwyr - Franz Schubert, tr. Charles Clements

Molwch yr Arglwydd

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Bradwen Jones

Molwch yr Arglwydd (Salm 150)

£3.50

Cyfansoddwyr - W. Bradwen Jones

Fy Nhrem a Gais y Tlws

£3.50

Cyfansoddwyr - David Evans

Dim Lle yn y Llety

£3.50

Cyfansoddwyr - Eiluned Davies

Nos Galan

£3.50

Cyfansoddwyr - Charles Clements

Nos-Gân

£3.50

Cyfansoddwyr - J. Lloyd Williams

Pan Oeddwn Fachgen

£3.00

Cyfansoddwyr - Robert Smith

Yr Alarch Gwyn

£3.50

Cyfansoddwyr - Orlando Gibbons

Boed Iddo'r Holl Ogoniant

£3.50

Cyfansoddwyr - Johanes Brahms

O, Dere Di

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Ti a Gedwi Mewn Hedd

£3.50

Cyfansoddwyr - R. Maldwyn Price

Tre-Saith

£3.50

Cyfansoddwyr - Dilys Elwyn-Edwards

Tu Draw I'r Llen

£3.50

Cyfansoddwyr - David de Lloyd

Wrth Fynd efo Deio i Dywyn

£3.50

Cyfansoddwyr - Jayne Davies

Yn y Noethlwm Aeaf

£3.50

Cyfansoddwyr - J. Roland Middleton

Yn y Preseb (Carol Nadolig)

£3.50

Cyfansoddwyr - Oliver Edwards

Ystrad Fflur

£3.50

Cyfansoddwyr - Idris Lewis

Ystyria Wrth Fy Ngweddi

£3.50

Cyfansoddwyr - Arcadelt

Mawr Yw Jehofa

£3.50

Cyfansoddwyr - Franz Schubert

Carol Plygain

£3.50

Cyfansoddwyr - Ian Parrott

Requiem (cyflawn)

£9.50

Cyfansoddwyr - Johanes Brahms

Mor Hawddgar Yw Dy Bebyll Di

£3.50

Cyfansoddwyr - Johanes Brahms

Yn y Byd

£3.00

Cyfansoddwyr - Johanes Brahms

Emyn o Fawl

£9.50

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Genhedloedd, Rhoddwch Chwi I'r Ior

£3.00

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Pob Dyn, Pob Peth

£3.00

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

Molwch yr Ior a'ch Prynodd

£3.00

Cyfansoddwyr - Felix Mendelssohn

O Deffro, Dant (o'r Greadigaeth)

£3.00

Cyfansoddwyr - Joseph Haydn

Y Nefoedd sy'n Datgan (o'r Greadigaeth)

£3.50

Cyfansoddwyr - Joseph Haydn

Ar Ben Mae'r Gogoneddus Waith (o'r Greadigaeth)

£3.00

Cyfansoddwyr - Joseph Haydn

O Dad Ysydd a'th Allu Mawr (lleisiau yn unig)

£3.50

Cyfansoddwyr - G.F. Handel

O Dad Ysydd a'th Allu Mawr (gyda chyfeiliant)

£3.50

Cyfansoddwyr - G.F. Handel

Cadwyn

£6.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Wrth Fynd efo Deio I Dywyn

£6.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Ar Hyd y Nos

£6.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Migldi Magldi

£6.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Suo-Gân

£6.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Deryn y Bwn

£6.50

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Llawen Genwch

£6.50

Cyfansoddwyr - Geoffrey Hewitt

Ar Lan y Mor

£4.85

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Y Deryn Pur

£4.85

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Mae `Nghariad I'n Fenws

£4.85

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Bugeilio'r Gwenith Gwyn

£4.85

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Gwenno Penygelli

£4.85

Cyfansoddwyr - Gareth Glyn

Wachet Auf

£3.50

Cyfansoddwyr - Bach/Philip Nicolai

Ymdaith Capten Morgan

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Y Bardd yn ei Awen

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Eiluned Wyn

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Y Fwyalchen

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Harlech

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Lili Lon

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Bugail yr Hafod

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Morfa Rhuddlan

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Suo-Gan

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Nos Galan

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Bugeilio'r Gwenith Gwyn

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Ar Hyd y Nos

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Hen Glychau

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Tra Bo Dau

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau/ Arranged by Walford Davies & J. Lloyd Williams

Ar Lan y Mor

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Mae 'Nghariad i'n Fenws

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Awn i Fethle'm

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Deffrown Deffrown

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Cadi Ha

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Yn y Môr y Byddo'r Mynydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Hw Mlan

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Y Glomen

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Y Ddau Farch

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Adar Man y Mynydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Cyfri'r Geifr

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Un o Fy Mrodyr I

£3.50

Cyfansoddwyr - Trefniannau Walford Davies a J. Lloyd Williams

Daeth Eto Fis y Blodau

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Morley

Mae Benyw Annwyl Lân ei Phryd

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Ford

Dos I'th Wâl, Bydd Wych

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Jones

Heb Amynedd, Doeth Ni Bydd

£3.50

Cyfansoddwyr - Thomas Campion

Rhosyn yn y Grug

£3.50

Cyfansoddwyr - Franz Schubert

Ynys Wen

£3.50

Cyfansoddwyr - Purcell

Sigl Gân (Wiegenlied)

£3.50

Cyfansoddwyr - Johanes Brahms

Rhyfeddod Bethlehem

£3.50

Cyfansoddwyr - John Hywel

O, Dere Di

£3.50

Cyfansoddwyr - Robert Jones