Caneuon Heddiw

Pris: £4.95

Cyfansoddwr: Naw cyfansoddwr

Disgrifiad : Naw o ganeuon unsain neu ddeulais I blant: Stori Wanwyn, Y Llythyr, Cyn Cysgu, Carafan Goch, Argo, Sion a Sian, Clychau'r Llan, Mae ar fy Nglin, Molwn Di. Gellir un ai archebu’r gyfrol drwy’r post neu lawrlwytho’r caneuon unigol.

Copi i’w lawrlwytho (trwydded i argraffu 1 copi) £4.95

Copi i’w lawrlwytho (trwydded i argraffu hyd at 20 copi) £35.00

Copi i’w lawrlwytho (trwydded i argraffu hyd at 50 copi) £70.00

Copi neu gopïau drwy'r post : £4.95

Yn ôl i'r siop.