Rhys Jones (1927 - )

Ganwyd Rhys Jones yn 1927 a bu’n athro ysgol am yn agos i ddeugain mlynedd. Y mae’n gyfarwyddwr cerdd Cantorion Gwalia ers 1958, ac wedi bod yn gyfeilydd a beirniad eisteddfodol ers nifer o flynyddoedd. Bu’n cyfansoddi sawl sioe gerdd, gan gynnwys Ciliwch rhag Olwen (Eisteddfod Genedlaethol Hwlffordd 1972) a Ffantasmagoria (Wrecsam 1975).
Y mae’n gyflwynydd rhaglenni ar BBC Radio Cymru ynghyd â chyflwyno’r rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol. Cyfansoddodd nifer o ganeuon i blant, amryw ohonynt wedi dod yn dra poblogaidd ar restr testunau Eisteddfodau’r Urdd, er enghraifft Snwcer i Mi ar gyfer SA.

Yn ôl i'r dudalen cyfansoddwyr.