William Mathias (1934 -1992)

Cydnabyddir William Mathias fel un o gyfansoddwyr mwyaf Cymru. Fe’i ganwyd yn Hen Dy Gwyn ar Dâf, ac astudiodd gerddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Aberystwyth cyn ennill ysgoloriaeth i astudio’r piano a chyfansoddi yn yr Academi Gerdd Frenhinol. O 1970 hyd 1988 bu’n Athro yr Adran Gerddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Bangor, gan ei ethol yn F.R.A.M. yn 1965, derbyn Gwobr Gymdeithas Bax yn 1968, a D.Cerdd anrhydeddus gan Gôr Coleg Westminster, Princeton yn yr UDA, lle ceir perfformiadau aml o’i gerddoriaeth. Yn 1985 fe’i hanrhydeddwyd gyda’r C.B.E. Cymerodd ran amlwg mewn bywyd cyhoeddus drwy fod yn Lywodraethwyr y BBC, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, a
Llywydd yr ISM. Sefydlodd Wyl Gerdd Gogledd Cymru yn Llanelwy yn 1972 a bu’n Gyfarwyddwr Artistig arni hyd ei farwolaeth annisgwyl yn 1992. Nodwedd amlycaf ei gerddoriaeth yw yr arddull liwgar, rhythmig, ac eang ei hapel, a sicrhaodd iddo boblogrwydd ymysg cynulleidfaoedd cenedlaethol a rhyngwladol. Ymysg ei gerddoriaeth orau y ceir y cantata ddramatig St Teilo, a’r gosodiad gwreiddiol TTBB o Gweddi’r Arglwydd a gyfansoddwyd yn union cyn ei farwolaeth.

Yn ôl i'r dudalen cyfansoddwyr.