AMRYWIAETH O GYHOEDDIADAU NEWYDD

Dyddiad: Tachwedd 2016

1. MABINOGI gan Héctor Macdonald; geiriau gan Mererid Hopwood
Gwaith mewn deuddeg rhan ar gyfer lleisiau merched. Fe’i perfformiwyd fel cyfanwaith am y tro cyntaf yn 2007 gan Ysgol Gerdd Ceredigion, o dan arweiniad Islwyn Evans.
Gellir cyflwyno hwn yn ei gyfanrwydd neu fesul cân unigol.
Brodor o’r Gaiman yng Ngwladfa Gymreig Patagonia yw Hector, a Mererid yn un o feirdd mwyaf adnabyddus Cymru.

2. CANEUON TIR A MÔR gan Catrin Angharad Jones.
Mae Catrin yn arweinydd llwyddiannus ar dri o gorau ar Ynys Môn, yn athrawes ac yn gantores. Ar gyfer cystadlaethau Côr Gwerin yr Eisteddfod a’r Ŵyl Cerdd Dant dros y blynyddoedd, cyfansoddodd amryw o drefniannau o ganeuon gwerin, ac yn awr casglwyd y cyfan ynghyd mewn dwy gyfrol ar wahân - un ar gyfer lleisiau meibion a’r llall ar gyfer lleisiau merched.

3. TRI CYFANSODDIAD NEWYDD gan Brian Hughes
Cariad Cyntaf - trefniant o’r gân werin adnabyddus ar gyfer lleisiau SATB
A Ei Di’r Deryn Du? - trefniant o’r gân werin adnabyddus ar gyfer lleisiau TTBB
Capel Tygwydd - trefniant o emyn-dôn David Jenkins ar gyfer lleisiau TTBB

Brodor o Rosllannerchrugog yw Brian Hughes. Ef yw un o’r cyfansoddwyr mwyaf blaengar ac uchaf ei barch ar gyfer corau yng Nghymru heddiw. Perfformir ei waith yn gyson gan gorau amataur a phroffesiynol.

4. CEILIOG FFESANT gan Mared Emlyn; geiriau gan J. M. Edwards
Cyfansoddiad ar gyfer lleisiau TTBB gan y gyfansoddwraig a’r delynores Mared Emlyn. Mae Mared wedi cael llwyddiant eithriadol gyda’i gwaith cyfansoddi. Fe chwaraewyd ei gwaith i gerddorfa ‘Porthoer’ gan Gerddorfa Gymreig y BBC yn 2016 ac fe’i darlledwyd ar Radio 3.

5. TRI CYFANSODDIAD NEWYDD gan Gareth Hughes Jones
Mawl yr Hedydd; geiriau gan Myrddin ap Dafydd, ar gyfer lleisiau TTBB
Cofio; geiriau gan Waldo Williams, ar gyfer lleisiau TTBB
Chwilio; geiriau gan W. Rhys Nicholas, ar gyfer lleisiau TTBB

Dyma dri ychwanegiad at y darnau a gyhoeddwyd eisoes gan Gareth (gweler isod)

6. UNAWDAU gan Brahms.
Ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Penybont-ar-Ogwr 2017, gosodwyd nifer o unawdau gan Brahms ar gyfer y gystadleuaeth Unawd 19-25 oed. Cyhoeddwyd ‘Nosgan Serch’ a ‘Cân Saphig’ eisoes; y ddwy unawd a gyhoeddir yn awr yw ‘Hwyr o Haf’ (yn Bb a G) - geiriau Cymraeg gan Alan Llwyd, ac ‘Am Gariad Tragwyddol’ (yn C♯ leiaf a B leiaf) - geiriau Cymraeg gan John Stoddart.

Yn ôl i'r dudalen newyddion.