Caneuon Migmas

Dyddiad: Rhagfyr 2009

Yr wythnos yma cyhoeddir casgliad o ganeuon i blant sy’n debyg o ddod yn gyfarwydd iawn ledled Cymru yn y blynyddoedd nesaf oherwydd eu hapêl arbennig.

Darlledwyd y caneuon i gyd yn wreiddiol yn y gyfres deledu i blant, MIGMAS, rai blynyddoedd yn ôl – cyfres oedd yn hynod o boblogaidd ar y pryd.

Mae’r gyfrol yn ffrwyth cydweithrediad pedwar aelod o’r un teulu, sef Dyfan Roberts, cynhyrchydd y gyfres deledu, actor yn y gyfres, ac awdur geiriau’r caneuon i gyd; Efa Dyfan ei ferch, sy’n gyfrifol am y darluniau hyfryd sy’n britho’r gyfrol drwyddi draw (mae Efa yn dilyn cwrs Celf yng Ngholeg Menai ar y funud); Angela Roberts, gwraig Dyfan, awdures y straeon gwreiddiol; a Sioned Webb, chwaer-yng-nghyfraith Dyfan, sy'n gyfrifol am yr holl drefniannau.

Awdur cerddoriaeth y caneuon yw Dilwyn Roberts o Ddeganwy (dim perthynas!).

Mae cyfeiliant piano ar gael i’r holl ganeuon, ond i gydfynd gyda’r gyfrol hefyd, er hwylustod cyhoeddir cryno ddisg o’r holl ganeuon. Codwyd yr holl ganeuon o draciau sain gwreiddiol y rhaglenni teledu, sy’n golygu fod modd gwerthfawrogi’r holl leisiau a’r holl gymeriadau rhyfedd.

Anturiaethau tri chymeriad oedd sail y gyfres – Abra, Fflip a Mr Mŵ – y tri yn byw yng Nghastell Migmas ac yn cael pob math o brofiadau wrth drin pethau coll y byd. Caneuon syml, llawn doniolwch ydyn nhw: er enghraifft, cân am broblemau bwyta gormod o ffa, cân am Nain ryfedd sydd wrth ei bod dyn taflu dillad ar lawr a gwneud pob man yn flêr, a chân am fam cŵn bach yn canu’r blŵs am fod ei chŵn bach ar goll.

Pan oedd y cymeriadau hyn i’w gweld a’u clywed ar gyfres deledu Migmas ar S4C, roedd plant Cymru wrth eu boddau, a’r ymateb yn frwd o bob cyfeiriad. Bydd cyhoeddi’r detholiad hwn o ganeuon gorau’r gyfres yn gyfle i blant Cymru ail-greu hwyl a phleser y gyfres deledu wreiddiol unwaith eto.

Yn ôl i'r dudalen newyddion.