CYHOEDDI ‘CANU HAF - casgliad newydd o garolau haf traddodiadol

Dyddiad: Ebrill 2017

Ar Wyl Banc Mai 2017 cyhoeddwyd y gyfrol ‘Canu Haf’, casgliad o garolau haf traddodiadol wedi eu golygu gan Arfon Gwilym a Sioned Webb.

Mae’r gyfrol newydd hon yn seiliedig ar gyfrol arall o’r un enw a gyhoeddwyd gan Gwmni Gwynn yn ôl yn 1944, wedi ei golygu gan W. S. Gwynn Williams. Cynhwyswyd chwech o’r carolau a oedd yn y gyfrol honno yn y gyfrol bresennol, ac ychwanegwyd 12 arall, gyda threfniannau tri llais i bob un ond dwy. Deunaw o garolau i gyd felly.

Mae rhai o’r carolau hyn yn dyddio’n ôl i ddechrau’r ail ganrif ar bymtheg ac yn adlewyrchu’r arferiad bryd hynny i bartïon bychain grwydro’r wlad o le i le yn cyfarch y teuluoedd - yn croesawu Calan Mai a dyfodiad yr haf, yn diolch i’r Hollalluog am ei haelioni ac yn dymuno’n dda i drigolion y ty.

Geiriau ac alawon traddodiadol sydd i fwyafrif y carolau, ond fe aed ati hefyd i gomisiynu geiriau ac alawon newydd, gan gadw at ysbryd a naws y carolau traddodiadol. Allan o’r 18 carol mae pump o’r alawon yn newydd (gan Sioned Webb, Mair Tomos Ifans ac Arfon Gwilym) a dwy o’r cerddi yn newydd (gan Alan Llwyd ac Ifor Baines). Mae’r ddwy gerdd yma wedi eu cyfansoddi ar fesur hynafol y tri-thrawiad, sy’n gyfuniad cymhleth o’r hen fesurau caeth a’r mesurau rhydd newydd - cymysgedd unigryw o gynghanedd ac odlau.

Meddai Arfon Gwilym ar ran Cwmni Gwynn: “Er fod yr arfer o gerdded y wlad i ganu ‘dan y pared’ ar adeg Calan Mai wedi hen ddiflannu, mae’r carolau hyn yn rhan bwysig o’n hetifeddiaeth ac yn werth eu canu mewn unrhyw oes, wrth i fyd natur ddeffro unwaith eto ar ôl misoedd oer y gaeaf.”

Cliciwch yma i weld y poster

Yn ôl i'r dudalen newyddion.