Cyhoeddi Cerddoriaeth y Tair Oes Fawr gan Sioned Webb

Dyddiad: Ionawr 2013

Yn hanes cerddoriaeth mae’r cyfnodau Baróc, Clasurol a Rhamantaidd yn allweddol bwysig. Ond pa fath o gerddoriaeth a gysylltir â’r cyfnodau hyn? Beth yw sonata? Neu goncerto, opera, symffoni neu lied? Sut wnaeth y ffurfiau ddatblygu, a pha gyfansoddwyr a gysylltir â nhw? Dyma’r math o gwestiynau y ceisir eu hateb yn y llyfr hwn.
Llawlyfr ymarferol ydyw lle ceir dadansoddiad o ddeg ar hugain o weithiau cerddorol unigol o’r ‘tair oes fawr’. Cymorth hanfodol i’r dadansoddiad hwnnw yw’r ddwy gryno ddisg a ddaw gyda’r llyfr, gyda dros ddwy awr o weithiau cerddorol amrywiol.
Meddai Eric W. Phillips, Prif Arholwr Cerddoriaeth Lefel A Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru 2012:
Yn dilyn llwyddiant ‘Cerddoriaeth yr 20fed Ganrif’, mae Sioned Webb wedi creu llyfr arall ardderchog. Mae hi’n ymdrin â cherddoriaeth y cyfnodau dan sylw mewn dull gwybodus, apelgar a chyffrous, ac yn ei gyflwyno’n gryno mewn penodau sy’n ysgogi’r meddwl.
Ac meddai Llio Penri, Pennaeth Adran Gerdd Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth:
Bydd hwn yn adnodd eithriadol o ddefnyddiol ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd neu unrhyw un sydd am ddyfnhau eu dealltwriaeth gerddorol. Mewn arddull eglur, ymarferol, a dadansoddol, mae’n llyfr sy’n gwneud inni feddwl am yr hyn rydym yn ei glywed.
Mae Sioned Webb yn gerddor gyda phrofiad helaeth fel athrawes gerdd a thiwtor piano. Bu’n Bennaeth Adran Gerdd Ysgol Tryfan, Bangor, ac yn Gyfarwyddwr Artistig Canolfan Gerdd William Mathias, Caernarfon. Bellach mae hi’n diwtor, cyfeilydd, cyfansoddwraig, darlithydd a thelynores ar ei liwt ei hun.
Hi yw awdur Cerddoriaeth Ddu’r Ugeinfed Ganrif, Cerddoriaeth Cymru, a Cerddoriaeth yr Ugeinfed Ganrif.

Yn ôl i'r dudalen newyddion.