CYHOEDDI REQUIEM AC EMYN O FAWL

Dyddiad: Mehefin 2015

Y mis hwn cyhoeddir dau waith clasurol sylweddol: Requiem Brahms ac Emyn o Fawl Mendelssohn. Bu’r ddau ddarn yn rhan o gatalog Cwmni Gwynn ers 1946, ond mewn fersiwn sol-ffa yn unig. Mae’r fersiynau hynny yn dal i fod mewn print, ond bellach mae fersiynau cyflawn ar gael hefyd mewn hen nodiant (a chyfeiliant piano), gyda geiriau Cymraeg gan Enid Parry. Golygwyd y gerddoriaeth gan Mared Emlyn.

Er gwaethaf ambell i gri o’r galon am adfer y gallu i ddarllen sol-ffa, yn anffodus mae’n rhaid i gwmnïau cyhoeddi gydnabod realiti’r sefyllfa, mai prinhau yn ddifrifol y mae’r cantorion hynny sydd wedi eu trwytho mewn sol-ffa. Ymhlith y genhedlaeth iau mae sôn am sol-ffa fel sôn am iaith farw fel Lladin!

Cyfansoddodd Brahms ei Requiem rhwng 1865 a 1868, a hwn yw ei gyfansoddiad hiraf, gyda saith symudiad. Mae’n cynnwys unawdau soprano a bariton, ac wrth gwrs, gorws SATB. Gellir archebu unrhyw ran unigol o’r Requiem ar wahân os dymunir.

Cyfansoddodd Mendelssohn ei Emyn o Fawl yn 1840. Mae angen dwy unawdydd soprano ac unawdydd tenor i’w berfformio, ynghyd â chorws SATB. Gellir archebu unrhyw ran unigol o’r Emyn o Fawl ar wahân os dymunir.

Yn ôl i'r dudalen newyddion.