Cyhoeddi Tant – 101 o alawon telyn traddodiadol

Dyddiad: Ebrill 2013

Cyhoeddi Tant – 101 o alawon telyn traddodiadol.
Wedi eu trefnu ar gyfer telynau di-bedal yn ogystal â thelynau pedal
Golygwyd gan Siân James a Sioned Webb

Wyth can mlynedd yn ôl fe haerodd Gerallt Gymro fod yna delyn ym mhob tŷ y bu ynddo yn ystod ei daith drwy Gymru! Gwir neu beidio, bu’r delyn heb amheuaeth yn rhan annatod o’r traddodiad cerddorol Cymreig ers amser hir iawn.
O’r diwedd, dyma gasgliad o alawon telyn lle ceir cyfran sylweddol o’r repertoire Gymreig yn hwylus o fewn cloriau un llyfr. Dyma’r tro cyntaf am o leiaf 150 o flynyddoedd i gasgliad o’r fath gael ei roi at ei gilydd!
Alawon gwerin yw y rhain, yn eu holl symlrwydd a phrydferthwch, wedi eu trefnu mewn ffurf mor sylfaenol â phosibl. Golyga hyn y gellir eu chwarae ar delyn werin yn ogystal ag unrhyw fath arall o delyn – neu unrhyw offeryn arall o ran hynny.
Fe wnaed y trefniannau i gyd gan ddwy delynores sy’n gerddorion profiadol ac yn amlwg yn y byd gwerin a thraddodiadol Cymreig.
Siân James yw un o gantorion gwerin amlycaf Cymru. Fe’i magwyd ym mhentref bach Llanerfyl yn yr hen Sir Drefaldwyn lle y triga hyd heddiw. Dechreuodd ar ei llwybr fel telynores o dan adain Frances Môn Jones, a’i hanogodd i ganu i gyfeiliant ei thelyn ei hun. Astudiodd gerddoriaeth yn Mhrifysgol Bangor o dan arweiniad yr Athro William Mathias, lle mae hi bellach yn Gymrodor er Anrhydedd am ei chyfraniad i ddiwylliant Cymru. Erbyn hyn mae hi wedi rhyddhau naw albwm o’i gwaith. Y ddiweddaraf yw ‘Cymun’, a dderbyniodd adolygiadau twymgalon.

Mae Sioned Webb yn gerddor gyda phrofiad helaethfel golygydd cerdd. Bu’n Bennaeth Adran Gerdd Ysgol Tryfan, Bangor, ac yn Gyfarwyddwr Artistig Canolfan Gerdd William Mathias, Caernarfon. Bellach mae hi’n diwtor, cyfeilydd, cyfansoddwraig, darlithydd ac awdur ar ei liwt ei hun. Enillodd Wobr Goffa John Weston Thomas ar y delyn deires yn Eisteddfod Genedlaethol 2007 a bu’n perfformio fel telynores yng Nghymru a thramor.

Yn ôl i'r dudalen newyddion.