DAU DDARN I GORAU MEIBION GAN GARETH HUGHES JONES

Dyddiad: Mehefin 2015

  1. Far Rockaway - geiriau Iwan Llwyd
  2. Cerdd yr Hen Chwarelwr - geiriau W.J.Gruffydd

Ganwyd Gareth Hughes Jones ym Mangor yn 1950. Bu’n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Tywyn, yna’n fyfyriwr yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru, cyn cychwyn gweithio fel athro cerdd yn Llandâf , Aberaeron, Brynrefail a Choleg Meirion Dwyfor.

Yn ystod wythdegau’r ganrif ddiwethaf cafodd gyfnod yn gweithio yn y diwydiant cerdd gyda chwmni recordiau Sain yn Llandwrog.

Yn flynyddol ers 1990, bu’n Gyfarwyddwr Cerdd Wythnos Treftadaeth Cymru, Gogledd America a Chanada, gan deithio’n helaeth yn y wlad honno. Hefyd yn 1993 teithiodd i Melbourne yn nhalaith Victoria, Awstralia, i arwain Cymanfa Ganu y dalaith honno.

Yn dilyn ei ymddeoliad, mae gan Gareth amser bellach i gyfansoddi ar gyfer lleisiau meibion. Pam lleisiau meibion? Dywed iddo gael ei gyfareddu a syrthio mewn cariad â sain felfedaidd Côr Meibion Dyffryn Nantlle wrth wrando ar ‘Sêr y Siroedd’ ar y radio yn ystod pumdegau’r ganrif ddiwethaf, a bod y sain honno wedi selio yn y cof am byth.

Yn ôl i'r dudalen newyddion.