ER COF AM MERVYN BURTCH (1929 - 2015)

Dyddiad: Mai 2015

Gyda thristwch y cofnodir marwolaeth y cerddor Mervyn Burtch, y gŵr o Gwm Rhymni a fu’n athro cerdd ym Margoed ac Ystrad Mynach, yn Bennaeth Perfformio Coleg Cerdd a Drama Caerdydd, ac yn gyfansoddwr amryddawn. Cafodd lwyddiant arbennig yn cyfansoddi darnau ar gyfer plant a phobl ifanc.

Yng nghatalog Gwynn, gweler Genedigaeth Taliesin (SATB), a’r trefniannau o ganeuon gwerin ar gyfer lleisiau meibion: Deryn y Bwn, Dacw ’Nghariad, Rew di Ranno, Mae ’Nghariad i’n Fenws, Hela’r Sgyfarnog. (Mae Deryn y Bwn ar gael hefyd mewn fersiwn SATB).

Yn ôl i'r dudalen newyddion.