Myfyrwraig Gwaith Ymchwil

Dyddiad: Ionawr 2010

Mae Cwmni Cyhoeddi Gwynn yn falch o gael croesawu myfyriwr ymchwil o Brifysgol Cymru, Bangor, am gyfnod o flwyddyn i fagu profiad ac i hybu rhai agweddau penodol o waith y cwmni. Mae hwn yn drefniant o dan gynllun KESS (Knowledge Economy Skills Scholarship) y Brifysgol. Un o bentref Eglwysbach yn Nyffryn Conwy yw Mared Emlyn. Graddiodd mewn Cerddoriaeth yn Ysgol Gerdd Prifysgol Cymru, Bangor y llynedd, gan arbenigo ar y delyn, a bellach mae hi'n dilyn cwrs MA ac yn gobeithio mynd ymlaen y flwyddyn nesaf i ddilyn cwrs doethuriaeth. Bydd yn gweithio'n rhan amser i'r cwmni tra'n dilyn ei chwrs.

Yn ôl i'r dudalen newyddion.