Digon i Mi

Pris: £8.50

Cyfansoddwr: Rhys Jones

Disgrifiad : Pump unawd ac un ddeuawd gyda chyfeiliant piano: Y Ddraenen Wen, Fe'th Gofiaf Di, Cân Erin Llwyd, Beth Wna'r Heniaith, Dal Ein Tir (deuawd). Gellir un ai archebu’r gyfrol drwy’r post neu lawrlwytho’r caneuon unigol.

Copi neu gopïau drwy'r post:

Yn ôl i'r siop.