Digon i Mi

Pris: £8.50

Cyfansoddwr: Rhys Jones

Disgrifiad : Pump unawd ac un ddeuawd gyda chyfeiliant piano: Y Ddraenen Wen, Fe'th Gofiaf Di, Cân Erin Llwyd, Beth Wna'r Heniaith, Dal Ein Tir (deuawd). Gellir un ai archebu’r gyfrol drwy’r post neu lawrlwytho’r caneuon unigol.

Copi i'w lawrlwytho (Trwydded i argraffu 1 copi):

Gopi neu gopïau drwy'r post:

Yn ôl i'r siop.