Four Prayers from the Gaelic

Pris: £3.50

Cyfansoddwr: Mansel Thomas

Disgrifiad : Soprano/tenor. Mawl I Ti, O Dduw, Tangnefedd Duw, Ti Dduw Pob Rhyfeddod, O Bendithia Iôr

Copi i'w lawrlwytho (Trwydded i argraffu 1 copi):

Copi neu gopïau drwy'r post:

Yn ôl i'r siop.