Caneuon y Tri Aderyn

Pris: £5.95

Cyfansoddwr: Dilys Elwyn-Edwards

Disgrifiad : Sop. / Tenor. Y Gylfinir, Tylluanod, Mae Hiraeth yn y Môr. Gellir un ai archebu’r gyfrol drwy’r post neu lawrlwytho’r caneuon unigol.

Copi neu gopïau drwy'r post:

Yn ôl i'r siop.