Chwe Chân Werin Gymreig

Pris: £2.75

Cyfansoddwr: Mervyn Roberts

Disgrifiad : Lwli-bei, Pry Bach Bach, Lloffa, Cân Sobri, Fenyw Fwyn, Y Gog Lwydlas

Copi neu gopïau drwy'r post: £2.75

Yn ôl i'r siop.