Chwe Chân Glasurol

Pris: £6.50

Cyfansoddwr: gol. W. S. Gwynn Williams

Disgrifiad : Llais a phiano. Gogoniant Duw, Y Gof, Lle Cerddi Di, O Gorffwys yn Nuw, Bodlonrwydd, Can y Crud. Gellir un ai archebu’r gyfrol drwy’r post neu lawrlwytho’r caneuon unigol.

Copi neu gopïau drwy'r post:

Yn ôl i'r siop.