Caneuon a Deuawdau Enwog

Pris: £6.50

Cyfansoddwr: gol. W. S. Gwynn Williams

Disgrifiad : Lleisiau a phiano. Mae Mam am Imi Rwymo ‘Ngwallt, Goedwig Ddu, Y Lili Ddwr, O Hyfryd Hedd, Can yr Utgorn. Gellir un ai archebu’r gyfrol drwy’r post neu lawrlwytho’r caneuon unigol.

Copi neu gopïau drwy'r post:

Yn ôl i'r siop.