Pum Deuawd Gysegredig

Pris: £6.50

Cyfansoddwr: R. Maldwyn Price

Disgrifiad : SA, Piano. Oenyn Bach, Doed Doethion a'u Dysgeidiaeth, Fe Ddysgais Hyn Wrth Groesi'r Ddôl, Mor Dirion Dy Drigfannau, O Frawd o Ddyn. Gellir un ai archebu’r gyfrol drwy’r post neu lawrlwytho’r caneuon unigol.

Copi neu gopïau drwy'r post:

Yn ôl i'r siop.