Caneuon y Cenhedloedd

Pris: £6.50

Cyfansoddwr: gol. W. S. Gwynn Williams

Disgrifiad : Llais a phiano. Panis Angelicus, Fy Alarch, Cynthia, Dolur Serch, Dyn yr Organ. Gellir un ai archebu’r gyfrol drwy’r post neu lawrlwytho’r caneuon unigol.

Copi neu gopïau drwy'r post:

Yn ôl i'r siop.