Razzamatazz

Pris: £11.50

Cyfansoddwr: Rhys Jones

Disgrifiad : 12 o ganeuon gwreiddiol i blant a phobl ifanc (ar gyfer partion unsain, deulais a thri llais, unawdau, deuawdau a thriawdau). Razzamatazz, Colli Cyfle, Dyddiau Difyr, Nadolig Llawen, Mae O’n Werth y Byd, Snwcer i Mi, Teithio’r Gofod, Ar Lwybrau’r Gwynt, Can y Crysau Cochion, Nos G’langaea, Blerwm, Dydd o Haf. Gellir un ai archebu’r gyfrol drwy’r post neu lawrlwytho’r caneuon unigol.

Copi neu gopïau drwy'r post:

Yn ôl i'r siop.